Müşteri, satıcı ve diğer üçüncü şahısları, çeşitli işlem türlerine göre güncel olarak takip edebilir, alış, satış faturaları ve irsaliyeleri girilebilir, bunlara bağlı olarak nakit tahsilat, ödeme, çek, senet ve kredi kartı ile tahsilat ve ödeme işlemlerini yapılabilirsiniz. Stok, sipariş ve teklif işlemleri yapılabilir, bunlara bağlı olarak kullanıcı tanımlı raporlar alabilirsiniz. Yapılan finansman hareketlerinin muhasebe entegrasyonu yapılabilirsiniz.

 
Programın Genel Özellikleri
Tek bilgi girişiyle, gerekli olan tüm kayıtlar sistem tarafından üretilir. Örneğin, irsaliye ve faturalar tekrar bilgi girişi yapılmadan sipariş ve tekliflerden oluşturulabilir
 Kullanımı kolaydır. Bir kaç tuş ile program içinde her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşabilmeniz için gerekli tüm olanaklarla donatılmıştır
 Yaygın kodlama imkanları vardır. Böylelikle, bilgileri istediğiniz gruplar altında sınıflandırabilir ve işletmenizin performansını kendi kriterlerinize göre değerlendirebilirsiniz
 Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre raporlar tasarlanabilir
 Basitleştirilmiş rapor tasarım olanakları ile bu iş için bir bilgisayar programcısına ihtiyacınız yoktur
 Yönetimin istediği tipteki raporlar, sistemin sunduğu standart raporlara ek olarak ilgili departman tarafından hazırlanabilir
 Kullanıcı tanımlı raporları sayesinde programın standart raporlarına müdahale edilerek tamamen farklı içerikli yeni raporlar kullanıcı tarafından oluşturulabilir
 Tüm raporlar kapsamlı filitreler kullanarak genişletilip daraltılabilir
 Tüm satış toplamları, cari hesap ve stok ekstreleri, borçlu ve alacaklılar raporlanabilir
 Günlük döviz kurlarını girebilme
 Dövizli fatura girişleri yapabilir ve bunarın dökümünü alabilirsiniz
 Firmalar arası Stok, Cari, Fatura ve tüm finansman hareketlerinin konsolidasyonunun yapılabilmesi
 Cari hesaplara risk limitleri belirleyebilir risk raporlarını alabilme
Cari Hesaplar
 Cari Hesapların Borç/Alacak takibi
 Aylık satış toplamlarını kart üzerinden izleme olanağı
 Cari Borç/Alacak dekontlarının takibi
 Sınırsız sayıda cari kart açabilme olanağı
 Cariler üzerindeki hareketlere tek tuşla ulaşabilme özelliği
Çek-Senet
 Çek/Senet hareketlerininin takibi
 Çek ve Senetleri ;Borçlu,Alacaklı,Vade Tarihi,Tahsilat veya Teminata verilen Banka,Ciro edildiği yer v.b.gruplar altında takip edebilme
 Şahsi borç,çek ve senetlerin takibi
Banka İşlemleri
 Sınırsız sayıda banka tanımlayabilme,
 Masraf işlemlerinin takibini yapabilme
 Bankaları şubelerine göre açabilme
 Banka kartlarını ticari ve kredili hesaplarla açabilme
 Banka nakit giriş-çıkış hareketleri yapabilme,
 Banka havale alma-verme hareketleri yapabilme,
 Çek ve senetleri banka hesaplarına tahsilata ve teminata gönderebilme
Kasa İşlemleri
 Birden fazla kasa işlemlerini takip edebilme ve bu kasalara göre raporlar alabilme
 Günlük ya da istenilen tarihler arası kasa raporlarını alabilme
 Kasa tediye ve tahsil makbuzu kesebilme
Fatura - İrsaliye
 Faturaları TL veya birden fazla döviz türü bazında girebilme
 Her faturada birden fazla iskonto uygulayabilme
 Alış ve satış faturalarını girebilme
 Alış ve satış faturalarında masraf girebilme
 Masraf merkezlerine göre fatura kesebilme
 Alış ve satış faturalarında tahsilat ve ödemelerin girilmesi
 Girilmiş olan teklif rezervasyon, sipariş, irsaliye hareketlerini otomatik faturalaştırma
 Fatura içerisinde cari bilgilerine ulaşabilme ve değişiklik yapabilme
 Fatura içerisinde stok bilgilerine ulaşabilme ve değişiklik yapabilme
 Faturalara özel kod tanımlayarak şubelerin veya satıcıların kestiği faturaların kolaylıkla inceleyebilme
 Tevkifatlı fatura kesebilme
 ÖTV, ÖİV vb. vergi türleri seçilerek fatura kesebilme
Stok Kontrol
Sınırsız sayıda stok kartı açabilme
Stokları depolar bazında takip edebilme
Depolar arası transfer yapabilme
Stok giriş-çıkış hareketlerinin takibi
Stok giriş-çıkış hareketlerinin seri numaralı takipleri
Stokları üç ayrı birimde girebilme (gr, kilo, ton gibi)
Her stok için asgari stok seviyeleri belirleyebilme
Stoklar üzerindeki hareketleri tek tuşla izleyebilme
Her ürün için barkod numarası tanımlayabilme
Stok alış-satış fiyatları üzerinde otomatik zam veya indirim
Stok konsinye verme ve alma işlemlerinin takibi